AKTÍVNA KREATIVITA A KREATÍVNA AKTIVITA

Chalíl Džibrán

Chalíl Džibrán - obrázek

Chalíl Džibrán - obrázek

Chalíl Džibrán

 

*6.1.1883, Bšarri, Libanon - †10.4.1931, New York

 

Libanonský básnik, prozaik a výtvarník. Jeho najúspešnejšou knihou je básnická próza Prorok (The Prophet, 1932).

 

 

O manželstve

 

Milujte sa navzájom, ale neurobte si z lásky svojej putá: Nech je radšej živým morom medzi brehmi duší vašich. napĺňajte jeden druhému čašu, ale nepíjajte z jednej čaše. Dávajte jeden druhému zo svojho chleba, ale nejedávajte z toho istého pecňa. Spievajte a tancujte spolu a buďte veselí, ale doprajte jeden druhému, aby bol sám; tak ako struny lutny sú každá osve, hoci sa všetky chvejú tou istou melódiou.

Dávajte svoje srdce, ale nie do rúk druhého, lebo vaše srdce môže spočinúť len v ruke Života. A stojte pri sebe, ale nie príliš tesne jeden pri druhom, lebo stĺpy chrámové stoja každý zvlášť. A dub a cyprus nerastú jeden v tieni druhého.

 

 

O deťoch

 

Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Sú synmi a dcérami túžby života po sebe samom. Prichádzajú z vás, ale nie sú od vás, a hoci sú s vami, nepatria vám. Môžete im dať svoju lásku, ale nie svoje myšlienky, lebo ony majú svoje myšlienky. Môžete dať príbytok ich telám, ale nie ich dušiam, lebo ich duše prebývajú v príbytku budúcnosti, ktorý vy nemôžete navštíviť ani len vo sne. Môžete sa usilovať byť ako ony, ale nechcite ich urobiť podobnými sebe, lebo život ani nejde späť, ani nezostáva pri včerajšku. Vy ste luky, z ktorých vaše deti vyletujú ako šípy.

 

 

O práci

 

Pracujte, aby ste udržali krok so zemou a s dušou zeme, lebo nepracovať znamená stať sa cudzincom v čase a vystúpiť z behu života, ktorý vznešene a v hrdej pokore smeruje k nekonečnu.

Keď pracujete, ste flauta, cez srdce ktorej sa šepot hodín mení na hudbu. Kto z vás by chcel byť trstinou, nemou a tichou, keď všetko ostatné spieva jedným hlasom?

Často som vás počul hovoriť, ako keby ste hovorili zo spánku: „Ten, kto opracúva mramor a nachádza podobu duše svojej v tomto kameni, je vznešenejší než ten, kto orie zem, a ten, kto chytá farby dúhy, kladie ich na plátno a vytvára podobu človeka, je viac než ten, čo robí sandále na vaše nohy.“ Ja však vravím vám, a to nie zo spánku, ale v plnom bdení poludnia, že vietor sa neprihovára slabšie mohutným dubom než najmenšiemu zo všetkých stebiel trávy; a len ten je veľký, kto premení hlas vetra na pieseň, ktorú jeho láska urobí ešte krajšou.

Práca je láska, ktorú sme urobili viditeľnou. A ak nemôžete pracovať s láskou, lež iba s odporom, je lepšie, ak opustíte svoju prácu a sadnete si ku dverám chrámovým a budete prijímať almužnu od tých, čo pracujú s láskou. Lebo ak pečiete chlieb ľahostajne, upečiete horký chlieb, čo nasýti človeka len napoly. A ak repcete pri prešovaní hrozna, vaše reptanie prilieva jedu do vína. A čo by ste spievali ako anjeli, a nemilovali spev, uzavriete uši ľudí voči hlasom dňa i voči hlasom noci.

*

Bolesť znamená pretrhnutie škrupiny, ktorá obaľuje vaše pochopenie.

*

Krása je večnosť obzerajúca sa v zrkadle. Avšak vy ste zrkadlo a vy ste večnosť.

*

Láska nedáva nič okrem seba a nedostáva nič okrem seba. Láska nič nevlastní ani nechce, aby niekto vlastnil ju, pretože láska láske stačí.

*

Láska nemá iné prianie, len naplniť sa.

*

Múdry človek môže milovať i tých, ktorých nechce už do konca života vidieť

*

Pravda potrebuje dvoch ľudí. Jedného, aby ju vyslovil, a druhého, ktorý jej porozumie.

*

Zem je moja vlasť a ľudstvo je moja rodina.

*

Povedal som životu: „Chcel by som počuť hovoriť smrť. A život prehovoril trochu hlasnejšie a povedal: „Teraz ju počuješ!“

*

Najväčšia vzdialenosť je v skutočnosti tá, ktorá leží medzi vašou snovou vidinou a vašim stavom bdelosti, a tá, ktorá je medzi činom a prianím.

*

Umenie by malo odhaliť zmysel prírody tým, ktorí ju nechápu. Ide o to, zobraziť dušu stromu, nie vonkajšiu podobu stromu, obťažkaného plodmi. Ide o to, odhaliť vedomie mora, a nie stvárniť ktoviekoľko spenených vĺn... Poslaním umenia je vyzdvihnúť ono neznáme z toho, čo je známe až príliš.

 

 

 

 

13.06.2007 14:07:18
monaremi

Čo vás na stránkach zaujalo?

Decoupage (8468 | 17%)
Hodváb (9031 | 18%)
Maľba na sklo (8407 | 17%)
Textil (8224 | 16%)
Väčšina vecí (8301 | 16%)
Iné (8279 | 16%)
MOTTO: "You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul."
G.B. Shaw


© Monaterra, 2007-2021
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one